Helsingin oma hallitus­ohjelma on hyvä!

Pormestaripuolueiden kokoomuksen, vihreiden, Vasemmistoliiton ja Sdp:n tänään hyväksymä kaupunkistrategia on helsinkiläisen kaupunkipolitiikan suunnannäyttäjä seuraavat neljä vuotta.

Seuraavassa kiittelen parhaat palat ja ehkä moitin muutamaa.

Pakko sanoa, että olen kokonaisuuteen tyytyväinen: kaupungin taloudenpito tehostuu ja investoinneille on enemmän tilaa. Ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoiset, kuten kuuluukin, ja huomiota kiinnitetään myös sään ääri-ilmiöihin varautumiseen. Helsinki mm. lisää puiden määrää ja hulevesiä ohjaavia rakenteita. 

Vastuullinen taloudenpito mahdollistaa investoinnit ja hyvät palvelut

Isot linjat ovat sellaisia kuin niiden kuuluu pääkaupungissa ollakin. Yksi huoli kuitenkin ohjaa sekä taloudenpitoa että ihmisten terveyttä; hallituksen soteuudistus.

Sen myötä olemme myötä suuren mullistuksen edessä, sillä omista verotuloistamme leikataan erillisratkaisusta huolimatta lähes kaksi kolmasosaa valtiolle.

Vastuullinen taloudenpito edellyttää entistä tarkempaa suunnittelua ja lisää tehokkuutta, ja molempia on myös luvassa. Helsinki asettaa itselleen tuottavuustavoitteen ja sitoutuu käyttömenojen vastuuperiaatteeseen, joka hillitsee menotasoa. Kaupungin toimintojen tehostumisesta saamaa hyötyä kohdistetaan myös palveluiden parantamiseen. Vaikka suu säkkiä myöten, palvelunlaadun laskua ei pitäisi olla luvassa. 

Minulle kaupungit ovat hyvää elämää varten. Koronan aikana syventynyt tarve kohdata ihmisiä ja päästä taiteen ja tapahtumien pariin on huomioitu strategiassa. Keskustan elinvoima on sekin saanut kovan iskun, ja tätä pyritään myös tulevalla valtuustokaudella paikkaamaan.

Lisää varhaiskasvatuspaikkoja ja päteviä ammattilaisia

Ennen kaupunginvaltuutetuksi valituksi tulemista, keskityin kampanjassani kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Päivähoitopaikka on perheille arjen tärkein peruspalvelu, eikä sen saaminen voi olla kiinni vuodenajasta tai tuurista. Yhdenkään perheen ei pitäisi joutua epäilemään, onko oman alueen koulu tarpeeksi hyvä. 

Aivan erityisen tyytyväinen olenkin siihen, että valtuustostrategiassa sitoudutaan lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamiseen varhaiskasvatuspaikkoja lisäämällä. Helsinki on niin ikään tunnistanut henkilöstöpulan ratkaisemisen merkityksen laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja koulutukselle ja toteuttaa näihin liittyvän toimenpideohjelman valtuustokauden aikana. 

Strategian lähtökohtana on, että jokainen helsinkiläinen koulu on hyvä. Tämän varmistamiseksi perusrahoitus turvataan ja myönteistä erikoiskohtelua vahvistetaan ja lisätään. Oppilaiden tarvitsemaan henkilökohtaista tukea lisätään. 

Moni strategian kirjaus tarkentuu valtuustokauden aikana ja budjettikäsittelyjen yhteydessä.

Se että kaupunki huolehtii taloudestaan on ensisijaisen tärkeää hyvinvoinnin kasvun kannalta. Vastuullinen ote sekä ilmastonmuutokseen, ympäristökysymyksiin että ennen kaikkea talouteen mahdollistaa panostukset kohdennetusti siellä missä niitä tarvitaan  – kasvatuksessa ja koulutuksessa. Nuorissa, osaamisessa ja keskinäisessä kunnioituksessa on kaupunkimme tulevaisuus.

Helsingin oma hallitus­ohjelma on hyvä!