Helsingistä aidosti lapsi­ystävällinen kunta

Lapsille ja nuorille Helsinki näyttäytyy usein erilaisena kuin meille aikuisille: huonosti valaistu metroasema voi olla pelottava ympäristö, ostoskeskukseen siirretty kirjasto liian kaukana, jotta sinne voisi mennä kavereiden kanssa koulun jälkeen. Päiväkodin tai koulun liikuntaan ja leikkiin kannustava piha voi vaikuttaa konkreettisesti hyvinvointiin verrattuna tylsään jäätyneeseen kenttään, jossa joutuu viettämään useamman tunnin päivässä – säässä kuin säässä.

Lasten ja nuorten ääntä halutaan nostaa nyt päätöksentekoon aiempaa vahvemmin. Helsinki on mukana Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa. Osallistun itse työhön kordinaatioryhmän jäsenenä.

Parhaillaan käynnissä on tärkeä vaihe, kun nykytilaa kartoitetaan ja luodaan tavoitteita esimerkiksi lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi ja lapsivaikutusten arvioimiseksi kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten toimijuutta, toiveikkuutta, turvallisuutta sekä tulevaisuuden näkymiä. Lasten ja nuorten oikeuksien tunnetuksi tekeminen kaupungin työntekijöiden osalta onkin keskeistä, ja itse ajattelen että asia pitäisi ottaa mukaan jo uusien työntekijöiden ja poliittisten päätöksentekijöiden perehdytykseen.

Yllämainitut esimerkit Helsingistä ovat lasten ja nuorten itse kertomia. Lasten toiveet ovat hyvin maltillisia: turvallinen ympäristö ja turvalliset aikuiset, kivaa tekemistä vapaa-ajalle, ruokaa ja hoivaa. On pysäyttävää, että ne nousevat esille asioina joita lapset ja nuoret joutuvat toivomaan.

Lapsiystävällinen kunta -ohjelman avulla Helsinki pohtii päätösten ja toiminnan vaikutuksia järjestelmällisesti lasten näkökulmasta. Kyse on isosta muutoksesta, joka ei tapahdu hetkessä. On ollut kuitenkin hienoa nähdä, miten sitoutuneita valmistelussa mukana olevat henkilöt ovat. Uskon, että lapsia ja nuoria kuuntelemalla rakennamme parempaa kaupunkiympäristöä ja osallistavampaa kaupunkia kaikille helsinkiläisille.

Helsingistä aidosti lapsi­ystävällinen kunta