Lasta on aina suojeltava

Jokainen aikuinen on osaltaan vastuussa siitä, että kaikki lapset saavat kasvaa aikuisiksi turvallisessa ympäristössä, vailla hyväksikäyttöä, pelkoa tai vahingoittamista. Tästä ei ole poikkeuksia.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää artiklassa 19, että sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaanlukien seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja siksi perustavanlaatuisia, luovuttamattomia ja jakamattomia. Niitä ei voi antaa tai ottaa pois. En voi missään olosuhteissa hyväksyä näistä poikkeamista.

Pitkään odotettu seksuaalirikoslain kokonaisuudistus on parhaillaan eduskunnassa. Uudistus vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tunnistaa myös valta-asemaan liittyvän väärinkäytön. Pidän uudistusta hyvin tarpeellisena ja tervetulleena.

Olen ollut politiikassa mukana toistakymmentä vuotta ja olen kuullut jokaisesta puolueesta huhuja, juttuja ja juoruja, joihin liittyy yleensä vanhempi puoluetoimija ja nuorempia petikumppaneita. Jokaisessa puolueessa on henkilöitä joista varoitellaan tai kehotetaan välttämään esimerkiksi juhlissa. Valta-aseman väärinkäytössä on kyse suomalaiseen politiikkaan juurtuneesta ilmiöstä, joka on aika perata huolellisesti.

Kyse ei ole vain muutamien ihmisten huonosta käytöksestä. Kyse on siitä, onko puolue alusta, jonne kaikki ovat tervetulleita ja jossa he voivat kokea olevansa turvassa.

Olen aatteiltani liberaali ja ajattelen, että aikuiset ihmiset tehkööt keskenään mitä haluavat, kunhan eivät vahingoita muita. Tilanne on kuitenkin toinen, kun kyseessä on alle 18-vuotias lapsi ja merkittävässä valta-asemassa oleva aikuinen.

Kyse ei ole vain siitä, mikä on laitonta. Kyse on siitä, mikä on oikein.

Anniina Iskanius Kokoomus Helsinki