Tärkeintä on yhden­vertainen rakkaus

Hyvää Pride-viikkoa. Tässä viikossa on kyse koko vuoden, vuosien ja vuosikymmenten aikana taistelluista tasavertaisista mahdollisuuksista ja siitä, että jokainen on hyvä juuri omana itsenään.

Tarvitsemme Priden viestiä nyt kipeämmin kuin vuosiin

Liberaaleja arvoja haastetaan joka puolella maailmaa. On pysäyttävää huomata, että edes saavutetut oikeudet eivät ole itsestään selviä: kehitys ei välttämättä kulje kohti suurempia vapauksia ja tasa-arvoa. Oikeusvaltiokehitys Unkarissa ja Puolassa tai Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätökset aborttioikeudesta tai aselaeista ovat muutamia esimerkkejä oman kulttuuripiirimme sisältä – maista, joiden kanssa jaamme pitkälti saman arvopohjan ja historian.

Liberaalit arvot ovat uhka yksinvaltiaille

Liberaalit arvot, jotka ovat myös EU:n perusarvoja – ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina – ovat uhka yksinvaltiaille, koska niihin on sisäänrakennettuna ajatus vallan hajauttamisesta ja moniäänisyydestä. Venäjällä kiellettiin “homopropagandan” levittäminen vuonna 2014, minkä jälkeen moni seksuaalivähemmistöihin kuuluva on joutunut pakenemaan maasta. Unkarissa säädettiin vuonna 2021 “lastensuojelulaki”, jossa on kielletty seksuaalivähemmistöistä kertominen. Valitettavasti esimerkit eivät pääty tähän, mutta ne osoittavat miten hauraita saavutetut edistysaskeleet ovat.

Suomessakin on asioita, jotka pitää korjata

Vaikka Suomessa moni asia on hyvin, joutuvat seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaamaan haasteita joita valtaväestön voi olla vaikea tunnistaa.

Translain uudistaminen, sukupuolen juridinen vahvistaminen alaikäiselle sekä sateenkaari-ihmisten suojeleminen viharikoksilta ja kiusaamiselta ovat tärkeitä tavoitteita.

THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan santeenkaarinuoret kärsivät mielialaan liittyvistä huolista kaksi kertaa useammin muihin verrattuna. Sateenkaarinuorten on myös vaikeampi saada apua ongelmiinsa. Aikuisista eurooppalaisista sateenkaari-ihmisistä 61 % välttelee pieniäkin hellyydenosoituksia, kuten kumppaninsa kädestä pitämistä, koska pelkää muiden reaktioita, jopa väkivaltaa.

Liberalismin puolustajia tarvitaan nyt

Liberaalien arvojen puolustajia tarvitaan nyt kipeämmin kuin koskaan. On aika sanoa, että olemme saaneet tarpeeksemme: emme halua, että eri ihmisryhmiä kohdellaan eri tavoin taustansa vuoksi.

Emme halua poliittisesti nimitettyjä tuomareita tai mediaa. Emme tahdo vanhojen miesten, nuorten miesten tai yhtään kenenkään päättävän, mitä teemme omilla vartaloillamme. Se päätös kuuluu vain ja ainoastaan yksilölle, ihmiselle itselleen. Me emme alistu.

En vielä tiedä miten tämä kaikki tehdään, mutta sitä tuskin tiesivät ne ihmisoikeustaistelijat, jotka nousivat puolustamaan oikeuksiaan kun homoseksuaalisuus oli vielä luokiteltu sairaudeksi. Kutsun sinut mukaan tähän taisteluun ja lupaan itse tehdä parhaani, jotta jokainen ihminen voi tuntea itsensä ihan joka ikinen päivä arvokkaaksi ja tärkeäksi.

Tärkeintä on yhden­vertainen rakkaus