Eka koulu­päivä on täynnä toivoa

Koulutielle kirmasi eilen suuri joukko helsinkiläisiä lapsia: reilut viisi tuhatta ekaluokkalaista sekä heidän vanhemmat koulukaverinsa. Yhteensä 47 000 lasta. Paljon toiveita, unelmia ja loputtomasti potentiaalia!

Jokaisen koulun aloittavan tai sinne palaavan pitää voida opiskella turvallisessa, innostavassa ja kehittävässä ympäristössä niitä tietoja ja taitoja, joista uskomme tulevaisuudessa olevan hyötyä. Tällaisia ovat esimerkiksi kyky kriittiseen ajatteluun, luovuus, kommunikaatiotaidot sekä tietotekniikan käyttötaidot. Oppimaan oppiminen on yksi tärkeimmistä taidoista jonka koulu voi opettaa.

Oppimiseroja ei pidä hyväksyä

Tutkimuksista tiedämme, etteivät kaikki peruskoulun päättäneet ole samalla viivalla jatko-opintoihin suunnatessa. Pelkästään Helsingin sisällä oppimiserot ovat suuret – jopa 2,5 vuotta oppimäärässä mitattuna. Eroja on myös tyttöjen ja poikien välillä: vaikka koulutien aloittavien osalta eroa havaittiin tyttöjen hyväksi vain 0,5%, ovat Pisa-tutkimuksissa sukupuolten osaamiserot tyttöjen hyväksi Suomessa suurimmat esimerkiksi luonnontieteissä ja lukutaidossa. Jotain tapahtuu koulun aikana.

Suomalaisten lasten ja nuorten oppimiseroja on syventänyt entisestään korona ja pitkään jatkuneet etäkoulujaksot. Kouluissa pitääkin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kukaan ei putoa kelkasta. On selvää, että kouluissa on kasvava joukko erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria.

Koulutustason laskuun tarvitaan parempia lääkkeitä

Osaamisen ohella myös koulutustason nousu on notkahtanut. Korkeimmin koulutettu ikäryhmä on tällä hetkellä 1970-luvulla syntyneet, mutta sen jälkeen koulutustaso on laskenut. Suomalaiset ovat edelleen keskimääräistä koulutetumpia, mutta jo ikäluokka 25–34-vuotiaat sijoittuvat OECD-maiden keskitasolle.

Koulutustason ja -osaamisen lasku on suuri uhka suomalaiselle yhteiskunnalle. Koulutustaso vaikuttaa esimerkiksi kansainvälisten yritysten haluun investoida Suomeen, mutta myös siihen, kuinka hyvin pystymme vaikuttamaan kansallisiin erityishaasteisiimme – esimerkiksi siihen, että meillä on Euroopan nopeimmin vanheneva väestö. Tarvitsemme uutta kasvua, mutta sen edellytyksenä on osaava ja korkeasti koulutettu väestö.

Jokainen koulutiellä kulkeva on tulevaisuutemme kannalta tärkeä, suuntaa hän sitten elämässään minne vain. On meidän aikuisten tehtävä varmistaa, että heistä jokaisella on parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa ja kehittyä itseensä ja tulevaisuuteen luottavaisesti suhtautuviksi ihmisiksi, jotka haluavat oppia lisää koko elämänsä ajan. Onnea matkaan!

Eka koulu­päivä on täynnä toivoa
Onnea matkaan