Näpit irti lähikoulusta

Meidän vanhempien pitäisi voida jättää lapset joka aamu hyvillä mielin maailman parhaaseen päiväkotiin, esikouluun tai kouluun, joka luo kaikille mahdollisuudet pärjätä elämässään. Aamu aamulta tuo unelma tuntuu etäisemmältä.

Helsingissä erot koulujen välillä ovat venyneet yhtä suuriksi kuin oppimiserot koko maassa. Tutkija arvioivat niiden vastaavan 2,5 vuoden oppimäärää. Helsinki ei ole enää lapsille yhtäläisten mahdollisuuksien Helsinki ja tähän on puututtava nopeasti ennen kuin tilanne heikkenee entisestään.

Segregaatio heikentää asuntopolitiikan vaikutuksia

Kaupungin alueet ovat eriytyneet eli segregoituneet. Monet vanhemmat valitsevat jo asuinpaikkansa koulun perusteella. Tämä vauhdittaa eriytymistä entisestään. Samalla asuntopolitiikan vaikutus heikkenee. Tien päässä on pahimmillaan Ruotsin kaltaisen katujengiytymisen lisääntyminen.

Ratkaisuja on löydettävä nopeasti, sillä eriytymisen inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset ovat dramaattisia. Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) esitti koulupiirien rajojen tarkastelemista.

Käytännössä hän haluaa romuttaa lähikouluperiaatteen ja piirtää uudet rajat mm. sosioekonomisia mittareita käyttäen. Koulupiireistä tehtäisiin uudistuksessa niin isoja, että samaan kouluun saataisiin ikään kuin pakottamalla oppilaita erilaisista sosioekonomisista ryhmistä.

Hallinnollisen rajauudistuksen maksajiksi joutuvat lapset. Koulumatka pitenisivät ja lähikoulun valintaan ei voisi enää itse vaikuttaa samalla tavalla kuin ennen. Koulumatka toimisi siis sosiekonomisen tasausmittarin vakauttajana.

Turvattomuus lisääntyisi, mutta vaikutuksista oppimiseroihin ei olisi mitään tietoa. ”Kaikille korkeintaan keskinkertaista tai huonoa” ei todellakaan ole oikea tapa lähestyä ongelmaa.

Kohdistettu koulunkäynnin tuki

Huonoimmilla alueilla olevia kouluja on autettava pääsemään parempiin tuloksiin. Tuki on osoitettava sinne, missä sitä tarvitaan.

Helsingillä on siihen mahdollisuudet. Tarveperusteista resurssointia on lisättävä tuntuvasti ja nopeasti. Tarvitaan erityishenkilöstöä ja kouluavustajia. Niiden avulla voidaan selättää myös parjatun inkluusion ongelmat. Hankalimmilla alueilla opettajille voidaan maksaa lisäpalkkaa, vaikkapa oppimistuloskehitykseen nojaten.

Ei hylätä unelmaamme maailman parhaasta peruskoulusta – toimitaan, jotta se toteutuisi.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat pidetään huhtikuussa 2023 ja ne ovat ratkaisevat koulutuksen kannalta.

Minä olen Anniina Iskanius, ehdokas kevään 2023 eduskuntavaaleissa, Kokoomus, Helsinki.

PS. Vaalien aikataulu

  • Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22.03.2023.
  • Ennakkoäänestys päättyy kotimaassa 28.3.2023, ulkomailla jo muutama päivä aiemmin 25.3.2023.
  • Varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta, jolloin äänestyspaikat aukeavat klo 9 ja sulkeutuvat klo 20.
Eduskuntavaaliehdokas 2023, Anniina Iskanius, Helsinki, Kokoomus