Senaatintori remontoitava pysyväksi tapahtumien keskukseksi

Käyntimäärät Helsingin keskustassa ovat romahtaneet koronan jälkeen: matkapuhelindatan mukaan syyskuussa 2019 käyntejä kertyi keskimäärin yli 200 000 päivässä, mutta syyskuussa 2022 enää 125 000.

Verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja supistuneet turistimäärät ovat vähentäneet ihmisvirtoja keskustaan. On syntynyt negatiivinen kierre: kun ihmisiä ei ole, poistuvat kaupat ja palvelut ja syitä tulla keskustaan on taas aiempaa vähemmän.

Helsingin pitää antaa ihmisille syy tulla keskustaan

Kaupungin elinkeino-osasto on todennut, että elämyksellisyys lisää ihmisvirtoja. Helsinki on saanut hyviä kokemuksia esimerkiksi Tuomaan markkinoista ja terasseista Senaatintorilla ja Kasarmitorilla, jotka ovat tuoneet ihmisiä keskustaan. Konsepti on ollut suosittu ja useat kaupungit ovat kopioineet sitä.

Nykyisen kaltainen järjestely, jossa terassia ja markkinoita puretaan ja rakennetaan, on kallis eikä lyhyt tapahtuma-aika lisää yrittäjien halua investoida. Pysyvän viemäröinnin, sähköjen ja vessojen rakentaminen mahdollistaisi elävän tapahtuma-alueen luomisen aivan ydinkeskustaan.

Helsingin tavoitteena pitää olla vetovoimaisen ja korkeatasoisen tapahtuma-alueen luominen

Esimerkiksi jouluturistit ovat merkittävä matkailijaryhmä, jota voitaisiin tavoitella Tuomaan markkinoita kehittämällä. Laadukkaisiin ravintoloihin perustuva terassi elävöittäisi keskustaa keväästä syksyyn. Senaatintorin tapahtuma-alueen luominen tukisi keskustan elinvoimaa, lisäisi kävelykeskustan houkuttelevuutta ja loisi aidosti kiinnostavaa kaupunkikulttuuria.

Helsingissä ei ole pulaa kävelytilasta – pulaa sen sijaan on kiinnostavista kohteista, joihin kävellä!

Toistaiseksi Helsingin yritykset houkutella kävelijöitä ovat kilpistyneet autoilun vaikeuttamiseen – esimerkiksi Esplanadeilla on ensi kesällä käytössä vain yksi kaista molempiin suuntiin, vaikka kävelytilasta ei ole ollut pulaa aiemminkaan. Pulaa sen sijaan on kiinnostavista kohteista, joihin kävellä! Itse ajattelen, että autoilun vastustamisen sijaan tarvitaan toimia, jotka houkuttelevat ihmisiä keskustaan – pitää tarjota jotain, mitä kauppakeskuksista ei löydy.

Anniina Iskanius - Kansanedustajaehdokas 2023 Helsinki Kokoomus