Minä kysyin ja te vastasitte – taas!

Halusin kuulla, mitä mieltä helsinkiläiset ovat Suomen ja pääkaupunkimme suunnasta. Niinpä avasin nettisivuillani kyselyn ja sain mukavan määrän vastauksia. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka annoitte aikaanne ja vastasitte! Vastauksia sain tasan sata.

Kysyin näkemyksiä 10 väittämään ja lopuksi vastaajat saivat nimetä mielestänsä kiireellisimmin hoidettavat kysymykset. Edellisen kyselyn tein helsinkiläisille tammikuussa 2021.

Enemmän vastuuta omasta itsestä

Hyviä uutisia: vastaajien murskaenemmistö, 87 %, koki, että Suomessa on mahdollista elää itsensä näköistä elämää muiden vastaavaa oikeutta loukkaamatta. Väittämästä täysin tai jonkin verran eri mieltä oli 10 % vastaajista.

Vastaajista valtaosa, 81 %, haluaisi että suomalaiset ottavat nykyistä enemmän vastuuta omasta ja läheistensä elämästä. Ei olekaan ihme, että 77 % vastaajista kannatti myös siirtymistä eurooppalaisempaan alkoholipolitiikkaan.

Klikkaa kuva isommaksi

Vaikka vihreä siirtymä maksaa, pitää se tehdä

Vastaajista 66 % oli samaa mieltä siitä, että fossiilisista polttoaineista pitää luopua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Suomen huoltovarmuuden parantamiseksi vaikka se johtaisi korkeampiin kustannuksiin. Väitteen kanssa toista mieltä oli 26 % vastaajista.

Työvoimapulaa haluaisi helpottaa maahanmuuttoa lisäämällä 65 % vastaajista, kun taas 29 % oli toisella kannalla. Vastaajien selvä enemmistö, 65 % jakoi myös näkemyksen, jonka mukaan osaamispula vaikeuttaa Suomen kykyä selvitä ikääntyvän väestön ja heikkenevän huoltosuhteen haasteista.

Klikkaa kuva isommaksi

Kiireellisin asia: talous tasapainoon!

Vastaajien selvä enemmistö, 54 % piti kiireisimpänä asiana valtion velkaantumisen kääntämistä laskuun ja julkisen talouden tasapainottamista. Talouskysymykset huolettavat myös mikrotasolla: 34 % piti tärkeimpänä asiana kotitalouksien ostovoiman turvaamista ja 33 % vastaajista kaipasi vastauksia energiakriisiin. Huimat 62 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei verotus ole Suomessa oikealla tasolla.

Klikkaa kuva isommaksi

Myös peruspalvelujen saatavuus ja laatu huolettaa jonkin verran vastaajia. Kiireellisimmin kuntoon laitettaviksi asioiksi nimesi hoitoonpääsyn sote- ja vanhuspalveluissa 27 % vastaajista ja oppimistulosten heikkenemisen 26 % vastaajista. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon halusi 24 % vastaajista.

Onnea voittajille!

Kyselyyn vastanneiden ja uutiskirjeen tilanneiden kesken arvoin kolme lahjakorttia BookBeat -äänikirjapalveluun. Onnea voittajat Nuppu, Kalle ja Sanna! Olen ilmoittanut voitosta henkilökohtaisesti.

Anniina Iskanius, eduskuntavaaliehdokas 2023, Helsinki, Kokoomus