Ryhmäpuhe Helsingin tilinpäätöksestä 2022

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vuotta 2022 kuvasi parhaiten epävarmuus – Venäjän julman hyökkäyssodan vaikutukset näkyivät ja tuntuivat myös meillä, vaikkakin vain välillisesti.

Kallis energia ja käsistä karannut inflaatio on silti tuntunut Helsingin ja helsinkiläisten kukkaroissa. Se ei ole kuitenkaan vähentänyt haluamme auttaa ja olen siitä hyvin iloinen. Olemme lahjoittaneet generaattoreita, järjestäneet hätämajoitusta ja lahjoittaneet mm. pelastusyksiköitä. Ukrainalaiset maksavat kalleinta hintaa ja omat harmimme ovat pieniä niiden rinnalla.

Hyvät valtuutetut,

Omista haasteistamme selviämme sitä paremmin, mitä vahvemmin olemme omaa talouttamme hoitaneet. Helsingillä on kuitenkin mahdollisuus osallistua paremman tulevaisuuden rakentamiseen juuri siksi, että taloudellinen tilanteemme on isossa kuvassa varsin vakaa. Vastuullinen taloudenhoito mahdollistaa sellaisia panostuksia ja investointeja, jotka eivät olisi pöydällä, mikäli liikkumavaramme olisi kulutettu loppuun aiempina vuosina.

On silti rehellistä todeta, että valtakunnallisesti heikkenevä väestöllinen huoltosuhde vaikuttaa myös Helsingissä, etenkin yhdessä sote-uudistuksen kanssa. Kykymme investoida aiempien vuosien tapaan heikkenee, kun resurssimme pienenevät. On entistä tärkeämpää, että toimimme kestävästi emmekä jätä velkataakkaa yhä harvemmille hartioille.

Hyvät valtuutetut,

Viime vuosi ei ollut Helsingille pelkkiä onnistumisia. Selkeä epäonnistuminen liittyy palkanmaksujärjestelmän uudistamiseen, jonka osalta on jo kaikki moneen kertaan sanottu. Nyt olennaista on, että samalla kun jälkiä yhä korjaillaan, otetaan kaikki opit tästä epäonnistumisesta hyötykäyttöön. Haluan kiittää Helsingin henkilöstöä loputtomasta joustoista monissa täysin kohtuuttomissa henkilökohtaisissa tilanteissa. Pormestari Vartiaisen tilaama ulkopuolinen selvitys oli erittäin tarpeellinen ja auttaa korjaamaan epäonnistuneita prosesseja.

Emme liioin voi olla tyytyväisiä pätevän henkilöstön riittävyyteen, joka erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on johtanut hyvin tarpeellisten matalan kynnyksen palveluista karsimiseen. Leikkipuistojen toiminnasta on jouduttu nipistämään ja tämä on jouduttu tekemään aikana, jolloin koronasulkujen aiheuttama palveluvelka on vielä pahoin maksamatta. Meidän täytyy pystyä parempaan lasten ja nuorten osalta. Pelkkä lakisääteisistä tehtävistä selviytyminen ei riitä. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut ongelmia ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa. Tämä on sekä lisännyt olemassa olevan henkilöstön kuormitusta että vaikuttanut helsinkiläisten saamiin palveluihin.

Vaikka tilinpäätös katsoo menneisyyteen, henkilöstön saatavuuden kysymys on kriittinen myös tulevaisuudessa. Tekemätön työ merkitsee huonompia palveluita, palveluvelkaa ja kertymättömiä verotuloja. Onkin välttämätöntä ja tarpeen, että henkilöstöpulan ratkominen on nyt nostettu yhdeksi strategiseksi painopisteeksi.

Samalla kannustamme pohtimaan keinoja, joilla työn tuottavuutta voi nostaa kunnollisia digitaalisia alustoja hyödyntämällä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa kommunikointi perheiden kanssa tapahtuu edelleen paperisia lomakkeita keräämällä ja jäljentämällä. Kaupunkitasolla varhaiskasvattajien työaikaa käytetään työhön, joka ei palvele tarkoitustaan. Helsinki on jäänyt muuta Suomea jälkeen sähköisissä palveluissa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kun katsomme Helsingin vuotta 2022, yksi asia herättää vielä huomion: Helsingin houkuttelevuus – tietysti helsinkiläisille itselleen, mutta sen lisäksi myös yrityksille ja vierailijoille. Keskustan vetovoima on alamaissa eikä matkailu ole toipunut koronasta edelleenkään yhtä hyvin kuin muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa.

Helsingissä täytyy ottaa entistä vakavammin kaupunkilaisten ja yrittäjien viestit loputtoman kauan kestävistä katutyömaista. Helsingin täytyy tunnistaa vastuunsa maan suurimpana infrastruktuurin tilaajana. Katutöiden nopeampi valmistuminen on mahdollista, mutta tämä edellyttää esimerkiksi urakkasopimuksien kehittämistä ja taksojen nostamista avoimien kuoppien osalta.

Tässäkin salissa keskustellaan usein keskustan elinvoimasta. Keskustelu typistyy liian usein liikkumismuotojen väliseksi konfliktiksi, vaikka useimmat meistä liikkuvat monella tavalla. Jos Helsingin keskustaan ei haluta tulla millään kulkuvälineellä, on aivan selvää, että silloin keskustan järjestelyissä kaikki ei ole kunnossa. Keskustan elinvoiman palauttaminen tarvitseekin poliittisen asennemuutoksen. Tavoitteenamme ei voi olla helsinkiläisten liikkumismuodon valinta, vaan houkutteleva ja hyvien yhteyksien päässä oleva menestyvä kaupungin keskusta.

Tämän ajatuksen voi laajentaa myös koko Helsinkiin. Kaupunki, johon halutaan tulla, jossa halutaan asua ja tehdä työtä ja yrittää tulee olla tavoitteenamme. Nyt hyväksyttävä dokumentti toimii erinomaisena välitilinpäätöksenä; paljon on yhä töitä tehtävänä, mutta pääasiassa elämä on hyvää ja palvelut saatavilla. Tähän työhön Kokoomuksen valtuustoryhmä on sitoutunut.

Hyvät valtuutetut,

On aika esittää kiitokset Helsingin henkilöstölle poikkeuksellisten olosuhteiden keskellä pärjäämisestä. Kiitämme myös kaikkia teitä yhteistyöstä yli puoluerajojen. Kokoomuksen ryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä.

Kiitos.

Anniina Hakaniemen hallissa