Hallitus­ohjelma­tärpit, lue ainakin nämä!

Petteri Orpon hallitus on aloittanut työnsä. Hallitusohjelmaan se on kirjannut tärkeimmät tavoitteensa ja keinot, joilla Suomea halutaan muuttaa.

Olen ohjelmaan pääosin tyytyväinen – ohjelmassa kiinnitetään huomiota hyvin samoihin haasteisiin, joita itsekin olen nostanut esille niin kampanjassa, valtuustotyössä kuin muutenkin. Nostan esille kuusi tärkeintä uudistusta, joihin olen erityisen tyytyväinen.

1. Varhaiskasvatus on osa koulupolkua

Hallitusohjelma tunnistaa varhaiskasvatuksen merkityksen sosiaalisia eroja tasaavana: tavoitteena onkin nostaa etenkin yli 3-vuotiaiden osallistumisastetta. Erityisen hienoa on, että tasa-arvorahoituksen taso vakiinnutetaan ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä lisätään. Palvelusetelilainsäädäntö uusdistetaan varhaiskasvatuksen osalta, mikä lisää perheiden pedagogisia vaihtoehtoja.Hallituksen näkemys varhaiskasvatuksen ongelmista on hyvin samansuuntainen kuin itsellänikin. Tarvitsemme lisää päteviä varhaiskasvatuksen ammattilaisia, tarvitsemme enemmän paikkoja varhaiskasvatukseen.

2. Perustaidot kunniaan!

Hallitus antaa 2-3 vuosiviikkotuntia lisää alakoulun luku-, kirjoitus- ja laskutaidon kehittämiseksi laajentamatta opetussuunnitelmaa. Perusopetuksen tasa-arvorahoituksen taso vakiinnutetaan. Merkittävä uudistus on määritellä vähimmäisosaamistaso peruskoulussa luokalta toiselle siirryttäessä. Laaja-alainen tulevaisuuden taitoja luotaava selvitys käynnistetään perusopetuksen ja oppimistulosten parantamiseksi.Pidän tätä todella tärkeänä. Suomalaisten osaamistaso on heikentynyt jo vuosien ajan ja on hienoa, että asiaan halutaan puuttua jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Ilman hyviä perustaitoja on vaikea ottaa haltuun laajempia kokonaisuuksia. Koulun käyminen ei riitä – pitää myös oppia tarvittavat tiedot ja taidot.

3. Uutta vauhtia talouteen

Hallituksen tavoitteena on luoda Suomesta investointeja houkutteleva maa, jossa on hyvä tehdä töitä ja yrittää. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostetaan ja datataloudesta, puhtaasta energiasta ja digitalisaatiosta haetaan uutta kasvua.Talouskirjauksissa merkittäviä ovat myös lupakäytäntöjen sujuvoittaminen ja ylimääräisen, EU-lainsäädännön kanssa päällekäisen kansallisen sääntelyn purkaminen. Työllisyysastetta pyritään kasvattamaan nykyisestä. Kannustinloukkuja puretaan.Julkisen talouden tasapainottaminen on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista. Suomen kilpailukyky on on ollut Euroopan häntäpäätä. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee pohjoismaisen työllisyysasteen, jotta
rahoitus olisi kestävällä pohjalla.

4. Monopolit luupin alle

Hallitus astelee eurooppalaista alkoholipolitiikkaa kohti, mutta vauhti voisi olla ripeämpikin: puoliväliriiheen mennessä valmistellaan selvitys viinien vapauttamisesta, ensi vaiheessa hyllyille pääsevät 8 % alkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut tuotteet. Askel otetaan myös itsehoitolääkkeiden osalta: kaupassa voi koriin nakata paketin buranaa. Pidemmällekin voisi apteekkimonopolin purkamisessa mennä, ja varmasti suunta on tämä tulevaisuudessa. Rahapeleissä siirrytään lisenssimalliin online-kasinoiden ja online-vedonlyönnin osalta.

5. Suomesta aktiivinen Nato-maa

Hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikan kirjaukset ovat ilahduttavia: asioista puhutaan oikeilla nimillä, tosiasiat tunnustaen. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista ja tavoittelee aktiivista roolia Natossa, mitään tässä vaiheessa poissulkematta. Yhdysvaltojen strateginen merkitys tunnustetaan paitsi turvallisuudessa, myös kaupassa ja teknologiassa.

6. Puhtaan energian suurvalta

Hallitus haluaa tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan. Toimet kohdistuvat etenkin teollisuuden energiasiirtymään. Sähkön ja lämmöntuotannossa fossiilista luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Nämä kirjaukset ovat hyviä. Vähemmän hyvien päätösten joukkoon kuuluu kikkailu bensan pumppuhinnalla – mutta hyväkään ohjelma ei ole täydellinen.


Hallitusohjelman kirjoittaminen on tietysti vasta ensimmäinen koettelu koalitiolle. Kun kirjauksia aletaan muotoilla hallituksen esityksiksi, asetuksiksi ja selvityksiksi, on edessä vielä monta keskustelua ja vääntöä. Olen silti toiveikas yllä listattujen asioiden etenemisen osalta.

Hallitusohjelmassa on myös asioita, joiden en erityisesti toivo etenevän tai joiden uskon jäävän toteutumatta. Positiivista on silti enemmän: hallituksen kunnianhimon taso on korkealla ja ohjelmaan on kirjattu monia konkreettisia keinoja jokaisen yllämainitus tavoitteen edistämiseksi. Lisäksi kokoomuksen ministerivitja on poikkeuksellisen osaava. Luotan heidän kykyihinsä viedä Suomea oikeaan suuntaan.

Anniina Iskanius Hakaniemen metroasemalla