Minä kysyin, te vastasitte

Kiitos helsinkiläiset! Kysyin ajatuksianne kotikaupungistamme alkuvuoden 2021 aikana lyhyellä kyselyllä näillä sivuillani. Vaikka kyse ei ollut tutkimuksesta, ropisi vastauksia postilaatikkoon mukavaa tahtia. Yhteensä kyselyyn vastasi noin sata henkeä.

Mitä te helsinkiläiset sitten kerroitte? Ainakin paljon hyvää!

Voimme murskaluvuin julistaa Helsingin kokonaisuudessaan kauniiksi kaupungiksi, sillä vastaajista yli 94 % piti omaa asuinaluettaan kauniina tai viihtyisänä.

Toinen selkeästi hyvin toimiva asia kaupungissamme on liikenne: lähes 90 % vastaajista kertoi arjen liikkumisen olevan helppoa. Tarvitsemiinsa palveluihin pääsyn kertoi onnistuvan ainakin melko helposti 85,5 % vastaajista, hyvä luku tämäkin.

Vain puolet tyytyväisiä lähikouluun

Pääosin vastaajat ovat hyvin tyytyväisiä helsinkiläisiä, mutta kehitettävääkin löytyi. Vähän alle viidennes oli sitä mieltä, että omalla alueella ei ole riittävästi päivähoitopaikkoja, kun taas vähän yli puolet piti paikkamäärää sopivana.

Oman alueen lähikoulun tarjoamien haasteiden ja tuen määrää ei pitänyt riittävänä 13 % vastaajista, kun taas lähes 48 % sanoi lähikoulun onnistuneen hyvin. Molemmissa kysymyksissä iso osa vastaajista ei osannut sanoa, millainen oman alueen tilanne on päivähoitopaikkojen tai lähikoulun suhteen.

Alueensa äänen kuulumista päätöksenteossa onnistuneena piti 39 %, ja useampi epäonnistuneena, 46 %. Tämä on ymmärrettävää, sillä omankin kokemukseni mukaan Helsinkiä on vuosikymmenten saatossa kehitetty eritahtisesti. Olen asunut niin lännessä, idässä, etelässä kuin kaakossakin ja olen ollut yllättynyt siitä, miten palveluihin pääsy vaihtelee.

Kehityksen oikea suunta

Vastaajista lähes 60 % oli samaa mieltä siitä, että kaupunkia on kehitetty viime vuosina oikeaan suuntaan. Eri mieltä tästä oli lähes 35 % vastaajista. Tärkeimmäksi äänestyspäätöksen perusteeksi kohtuullisella tasolla pysyvän kuntaveron tai sen alennuksen ilmoitti vastaajista 40 %, kun taas paremmat palvelut houkuttavat 32 % vastaajista. Kaupunkiympäristön kehittämisen laittaisi ykköseksi vastaajista 27,5 %.

Kiitos kaikille aikaanne antaneille!

Erityisesti haluan kiittää kaikkia, jotka kertoivat avoimessa kohdassa ajatuksiaan. Sain todella paljon hyviä, konkreettisia ideoita aina roskisten tyhjennysvälin nopeuttamisesta ja puistojen siisteydestä aina päihdepalvelujen kehittämiseen ja keskustan elinvoiman lisäämiseen. Tulen käymään kyselyn tuloksia läpi tarkemmin myös sometileilläni sekä nettisivuillani.

Arvonnassa lahjakortit BookBeat-palveluun voittivat Tiina Inkinen, Suvi Kekki ja Sanna Kivioja-Fathi. Onnettarena Helsingin kaupungintalolla suoritetussa arvonnassa toimi pormestari Jan Vapaavuori. Onnea kaikille voittaneille! Otamme heihin erikseen yhteyttä.

Mikäli haluat olla mukana kehittämässä ajatuksista tekoja Paremman Helsingin puolesta, olet lämpimästi tervetullut tiimiini.

Paremman Helsingin puolesta!